Pilot Kansrijke Start

voor vroege signalering en ondersteuning van zwangeren in kwetsbare omstandigheden

 Op 1 oktober 2021 zijn we gestart met een 1-jarige pilot voor het actieprogramma Kansrijke Start in Almere. Deze pilot vraagt om een verandering in werkwijze van alle professionals die te maken hebben met zwangeren en pas bevallen ouders.
De pilot heeft als doelstelling het beter signaleren, toe leiden en opvolgen van kwetsbare zwangeren.

Nieuwe werkwijze

De pilot Kansrijke Start in Almere bestaat uit drie belangrijke elementen:

1. Extra vragen stellen
Door het stellen van drie extra vragen1. Heb je wel eens zorgen over geld? 2. Heb je wel eens te maken (gehad) met geweld? 3. Zijn er hulpverleners betrokken bij jou of je gezin? op verschillende momenten krijgt de professional de context en aandachtspunten van het gezin beter in beeld en kan vroegtijdiger hulp of ondersteuning worden ingezet.

2. Invullen ondersteuningsplan
Er wordt een ondersteuningsplan opgesteld voor iedere zwangere waarbij een of meer kwetsbaarheden zijn gesignaleerd.

3. Eerstelijns MDO
Gedurende de pilot vindt één keer per maand een digitaal eerstelijns MDO plaats waarbinnen gezinnen worden besproken waarbij niet duidelijk is welke hulp nodig is.

   

  Het ondersteuningsplan

  Het ondersteuningsplan dient als checklist maar ook voor registratie zodat professionals alle informatie in één plan bij elkaar hebben. Ook de bevindingen uit het MDO worden in het ondersteuningsplan verwerkt.

  Om het effect van de pilot te kunnen meten vragen we professionals om na afsluiting van de zorg het ondersteuningsplan te anonimiseren en te versturen aan Jolanda Smit.

  Download hier het ondersteuningsplan

  Het eerstelijns MDO

  Wat is het?
  Bij het digitale MDO zijn vaste deelnemers aanwezig: een verloskundige uit iedere praktijk, een kraamverzorgende, een jgz verpleegkundige, een maatschappelijk werker, een huisarts. In het ondersteuningsplan kunnen professionals ook aangeven of er daarnaast nog andere professionals moeten worden uitgenodigd, bijvoorbeeld een schuldhulpverlener, GGZ of verslavingszorg.

  Wanneer?
  Het MDO vindt altijd plaats op een dinsdag van 13.00 – 14.00 uur. Zie het actuele rooster hiernaast. Alle overleggen vinden plaats via MS Teams.

  Wanneer breng je een casus in?
  Als er meerdere kwetsbaarheden zijn en/ of je niet weet welke hulp of ondersteuning (eerst) moet worden ingezet.

  Rooster Eerstelijns MDO ONE Almere

   

   
  dinsdag 27 september 2022 13.00 – 14.00 uur
  dinsdag 25 oktober 2022 13.00 – 14.00 uur
  dinsdag 22 november 2022 13.00 – 14.00 uur
  dinsdag 20 december 2022 13.00 – 14.00 uur
  dinsdag 17 januari 2023 13.00 – 14.00 uur
  dinsdag 21 februari 2023 13.00 – 14.00 uur
  dinsdag 21 maart 2023 13.00 – 14.00 uur
  dinsdag 18 april 2023 13.00 – 14.00 uur
  dinsdag 16 mei 2023 13.00 – 14.00 uur
  dinsdag 20 juni 2023 13.00 – 14.00 uur
  dinsdag 18 juli 2023 13.00 – 14.00 uur
  dinsdag 15 augustus 2023 13.00 – 14.00 uur
  dinsdag 19 september 2023 13.00 – 14.00 uur
  dinsdag 10 oktober 2023 13.00 – 14.00 uur
  dinsdag 21 november 2023 13.00 – 14.00 uur
  dinsdag 19 december 2023 13.00 – 14.00 uur

  Hoe breng je een casus in?

  1. Je vult het aanmeldformulier MDO ONE Almere in. Dit formulier houd je (ook) zelf, het dient als leidraad tijdens het MDO.
  2. Je meldt aan Jolanda Smit:
   • dat je een casus wil inbrengen;
   • de datum van het MDO waarop je de casus wil bespreken;
   • welke andere professionals je zou willen laten uitnodigen (bijv. de eigen huisarts, schuldhulp, MEE, GGZ etc);
   • stuur een kopie van het aanmeldformulier mee (hierop staan geen NAW gegevens).

   

   

  1. Wat doe je na bespreking op het MDO?

  * Je vult zelf het ondersteuningsplan verder in: welke doelen en afspraken zijn tijdens het MDO gemaakt die moeten worden besproken met de cliënt?
  * Je neemt zo nodig contact op met aanvullende hulp of ondersteuning in de wijk waar de cliënt woont (de vaste partners in het MDO kunnen je de weg wijzen)

   

   

  Heb je vragen of behoefte aan meer uitleg?

  Heb je vragen over de pilot Kansrijke Start in Almere? In de video hieronder licht Anne Annegarn, voorzitter van de netwerkgroep Kansrijke Start de pilot verder toe. Mocht je hierna nog vragen hebben, mail dan naar: a.annegarn@elaa.nl.