Kansrijke Start

voor vroege signalering en ondersteuning van zwangeren in kwetsbare omstandigheden

 Op 1 oktober 2021 zijn we gestart met het actieprogramma Kansrijke Start in Almere. Dit vraagt om een verandering in werkwijze van alle professionals die te maken hebben met zwangeren en pas bevallen ouders. Kansrijke Start heeft als doelstelling het beter signaleren, toe leiden en opvolgen van kwetsbare zwangeren.

Nieuwe werkwijze

 

Kansrijke Start in Almere bestaat uit drie belangrijke elementen:

1. Extra vragen stellen
Door het stellen van drie extra vragen1. Heb je wel eens zorgen over geld? 2. Heb je wel eens te maken (gehad) met geweld? 3. Zijn er hulpverleners betrokken bij jou of je gezin? op verschillende momenten krijgt de professional de context en aandachtspunten van het gezin beter in beeld en kan vroegtijdiger hulp of ondersteuning worden ingezet.

2. Kwetsbaarheden signaleren
Wanneer de professional kwetsbaarheden signaleert, gaat deze samen met de zwangere kijken welke zorgvragen er liggen. Als de ondersteuningsbehoefte helder is, wordt deze ingezet. Wanneer dit niet helder is kan de casus worden ingebracht in het MDO. 

3. Eerstelijns MDO
Eén keer per maand vindt digitaal een eerstelijns MDO plaats. In dit MDO geven professionals met brede expertise advies over optimale zorg. 

   

  Het eerstelijns MDO

  Wat is het?
  Bij het digitale MDO zijn vaste deelnemers aanwezig uit de verloskunde, kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, GGZ, Humanitas, welzijnswerk en het wijkteam. In het ondersteuningsplan kunnen professionals ook aangeven of er daarnaast nog andere professionals moeten worden uitgenodigd, bijvoorbeeld de huisarts, een schuldhulpverlener of bijvoorbeeld verslavingszorg.

  Wanneer?
  Het MDO vindt altijd plaats op een dinsdag van 13.00 – 14.00 uur. Zie het actuele rooster hiernaast. Alle overleggen vinden plaats via MS Teams.

  Hoe breng je een vraag of casus in?

  1. Je mailt je vraag naar Jolanda Smit of je vult het aanmeldformulier MDO ONE Almere in. Dit formulier houd je (ook) zelf, het dient als leidraad tijdens het MDO.   
  2. Je meldt aan Jolanda Smit:
   • dat je een vraag of casus wil inbrengen;
   • de datum van het MDO waarop je de casus wil bespreken;
   • welke andere professionals je zou willen laten uitnodigen (bijv. de eigen huisarts, schuldhulp, MEE, GGZ etc);
   • stuur een kopie van het aanmeldformulier mee (hierop staan geen NAW gegevens).

  Wat doe je na bespreking op het MDO?

  * Bespreken met de cliënt: welke adviezen zijn tijdens het MDO gegeven en wat sluit aan bij de vragen van de cliënt?
  * Je neemt zo nodig contact op met aanvullende hulp of ondersteuning in de wijk waar de cliënt woont (de vaste partners in het MDO kunnen je de weg wijzen)