Een open en eerlijk gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie

Per 1 september 2020 is het Nu Niet Zwanger programma in Almere van start gegaan. Het programma Nu Niet Zwanger ondersteunt kwetsbare mensen (m/v) met het maken van een bewuste keuze over het moment van hun kinderwens, zodat zij niet onbedoeld zwanger raken.

Wat is het programma Nu Niet Zwanger?

Het programma Nu Niet Zwanger staat voor “een eerlijk gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie zodat kwetsbare mensen (m/v) niet onbedoeld zwanger raken.” Hulpverleners begeleiden cliënten actief, te beginnen met een eerlijk gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. We sluiten aan bij de leefwereld van de doelgroep en kijken naar hun vragen, behoeften en mogelijkheden. De persoonlijke benadering helpt deelnemers om op dit moment de voor hen juiste beslissing te nemen en geeft ze hiermee de kans om te bouwen aan een stabiele toekomst.

Hoe is Nu Niet Zwanger ontstaan?

Het programma Nu Niet Zwanger is een initiatief van verpleegkundig specialist Connie Rijlaarsdam, toen werkzaam voor GGD Hart voor Brabant. Zij kwam vaak in contact met kwetsbare ouders die door een combinatie van complexe problemen ongepland en ongewenst zwanger raakten en niet in staat waren een veilige omgeving te bieden aan hun kind.

Connie startte een pilot en benaderde kwetsbare (potentiële) ouders in beeld van hulpverleners. Ze ging met hen in gesprek over hun kinderwens, seksualiteit en anticonceptiegebruik. Haar pilot werd in de gemeente Tilburg samen met een toenemend aantal ketenpartners succesvol uitgevoerd en werd overgenomen door de gemeente Rotterdam. Inmiddels vormt Nu Niet Zwanger onderdeel van het landelijke Actieprogramma Kansrijke Start. Het programma bestaat sinds 2020 in de gemeente Almere.

Voor wie is Nu Niet Zwanger bedoeld?

Nu Niet Zwanger richt zich op kwetsbare (potentiële) ouders die vrijwel altijd al in beeld zijn bij de hulpverlening vanwege één of meerdere problemen, zoals:

  • dak- en thuisloos zijn;
  • een verstandelijke beperking hebben;
  • sociaal geïsoleerd zijn;
  • een verslaving hebben;
  • psychiatrische problemen hebben;
  • in de prostitutie zitten;
  • schulden of financiële problemen hebben.

Een belangrijk gezamenlijk aspect binnen de doelgroep Nu Niet Zwanger is dat als ze een kind krijgen, zij ze het kind niet altijd de juiste zorg en opvoeding geven die het nodig heeft met alle gevolgen van dien.

Deze zeer kwetsbare mensen hebben een extra steun in de rug nodig als het gaat om het maken van een bewuste keuze rondom kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Deze ondersteuning biedt het Nu Niet Zwanger programma.

De werkwijze van Nu Niet Zwanger

Het Nu Niet Zwanger programma in Flevoland gaat volledig uit van zorg op maat. We sluiten aan bij de leefwereld van de cliënt. We gaan op huisbezoek en zorgen voor laagdrempelig telefonisch / whatsapp contact. We begeleiden cliënten met behulp van motiverende gespreksvoering vanuit de presentietheorie. Samen met de cliënt en begeleider(s) praten we over drie onderwerpen: kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Dat doen we bewust in deze volgorde!

Voor cliënten met financiële problemen wordt er vanuit Nu Niet Zwanger Flevoland gratis anticonceptie beschikbaar gesteld en geplaatst via onze samenwerkingspartners: verloskundigen, huisartsen en gynaecologen. Ook bieden we nazorg en vindt er follow-up plaats, zodat cliënten naar tevredenheid een vorm van anticonceptie kunnen (blijven) gebruiken die bij hun situatie past. 

Wil je een cliënt aanmelden of meer weten over het Nu Niet Zwanger? Bezoek dan onze programma website!

Programmateam Nu Niet Zwanger

Marjolein Poels
Projectleider

Marieke van Irsel
Inhoudelijk Coördinator

Inge Groen
Inhoudelijk Coördinator

Yvonne Hendriks
Beleidsadviseur