Onze missie

Samenwerken voor een kansrijke generatie in Almere

Iedereen heeft recht op een gezonde, veilige, kansrijke start in het leven. Gezondheidsverschillen zijn echter groot in Almere. Dus starten veel kinderen met een achterstand. Op allerlei vlakken. Daar gaan wij samen iets aan doen – als ONE.

Gezonde generaties
Al voor de conceptie is gezondheid bepalend voor de ontwikkeling van een kind. Die vroege start werkt door in het hele mensenleven. Het bepaalt de gezondheid en het welzijn van de latere volwassene. En het heeft zelfs invloed op de gezondheid van volgende generaties.

Hoe werken wij aan een goede start voor iedereen?
Wij zoeken uit hoe de gemeente, partijen uit de geboortezorg, de jeugdgezondheidszorg en het sociaal domein beter kunnen samenwerken. Dat doen wij met zorgprofessionals en ervaringsdeskundige Almeerders. Wij werken hieraan via onder andere het actieprogramma Kansrijke Start, het programma Nu Niet Zwanger en ons praktijkgerichte onderzoeksproject. Zo krijgen ook jonge of kwetsbare aanstaande ouders op tijd cruciale informatie en passende hulp.

Onze visie
Wij zetten in op een kansrijke start voor alle kinderen in Almere. We tillen hun gezondheid naar een hoger niveau. Wij willen de Almeerse kinderen van vandaag en de volwassenen van morgen een betere kans bieden – meteen bij de start van hun leven.

ONE staat voor verenigen

ONE verbindt. Met de verschillende projecten willen wij de professionals in het medisch en sociaal domein verenigen. Iedereen werkt immers samen aan datzelfde doel, dat alle kinderen in Almere zo kansrijk mogelijk kunnen opgroeien. We zetten alles in voor een kansrijke generatie in Almere: elk kind telt. 

Het logo van ONE is symbolisch. De letter ‘E’ van ONE bevat drie streepjes, representatief voor de drie pijlers van Kansrijke Start (voor, tijdens en na de zwangerschap). Hoe gaan wij onze doelstelling bereiken? Oplettendheid van een hele beroepsgroep is nodig voor een kansrijke generatie in Almere. Daarom is ook een zwangere vrouw in ons logo te ontdekken ­– als je goed kijkt.