PIJLER 3:

Na de zwangerschap

Een netwerkgroep, een afvaardiging van professionals uit het medisch en sociaal domein die werken met ouders van jonge kinderen, heeft in kaart gebracht welke kwetsbaarheden het meest voorkomen in Almere en waar door middel van samenwerken de meeste winst kan worden behaald.

Er zijn als speerpunten benoemd:
1. Vroeger signaleren en bespreken van stress en (postpartum) depressie
2. Vergroten van het sociale netwerk van ouders
3. Armoede en bestaanszekerheden
4. Oudereducatie, wat betekent het ouderschap? Ouderschap en hechting

Speerpunt 1 en 2 zijn uitgewerkt. In de winter van 2022 en 2023 worden speerpunt 3 en 4 verder opgepakt.

 

Vroeger signaleren en bespreken van stress en (postpartum) depressie

De netwerkgroep heeft in het kader van Kansrijke Start een infographic ‘Stress rondom de zwangerschap gemaakt die breed verspreid is in Almere. De belangrijkste boodschap is: somberheid, angst en stress rondom de bevalling en na de geboorte komen vaak voor, praat er met iemand over zodat je hulp kan krijgen. Alle jgz verpleegkundigen, jeugdartsen en kraamverzorgenden in Almere volgen dit najaar een e-learning om de signalen van depressie goed te leren herkennen en het gesprek aan te gaan. POH-GGZ in de huisartsenpraktijken worden voorbereid op mogelijk meer verwijzingen van vrouwen uit deze doelgroep.

 

Vergroten van het sociale netwerk van ouders

Professionals melden dat ze de indruk hebben dat veel ouders met een kind jonger dan twee jaar zich vaak eenzaam voelen en behoefte hebben aan contact met andere ouders. Er blijkt voor deze doelgroep al veel aanbod te zijn, alleen wordt dat aanbod niet goed gevonden. De netwerkgroep gaat dit aanbod bij elkaar brengen op de website van JGZ Almere. Daarnaast doen we een onderzoek onder de doelgroep waarin we vragen naar gevoelens van eenzaamheid en vragen we wat ze nodig hebben om zich minder eenzaam te voelen. Hiervoor hebben we samen met de GGD Flevoland een enquête ontworpen die op de relevante sociale media van Almeerse organisaties wordt aangeboden.

 

Armoede en bestaanszekerheden

Financiële zorgen of schulden zijn helaas actueel. Stress over geld heeft zijn weerslag op (aanstaande) ouders en daarmee ook op kinderen, zelfs vóór de geboorte. Door te vragen naar geldzorgen en vroeg(er) te verwijzen naar het wijkteam of schuldhulp kunnen gezinnen hulp krijgen.

 

Oudereducatie: Wat betekent het ouderschap? Ouderschap en hechting

Ouders lijken niet altijd realistische verwachtingen te hebben van het ouderschap. Hoe ga je om met huilen, slapen, tijd voor jezelf en je relatie? Eigenlijk is het gek dat mensen die een puppy aanschaffen bijna allemaal op puppy-cursus gaan, maar als je een baby krijgt is daar, naast een zwangerschapscursus die zich vooral richt op de bevalling, geen voorbereiding voor. Met jeugdverpleegkundigen gaan we kijken of we hiervoor een groepsaanbod kunnen maken.