PIJLER 3:

Na de zwangerschap

De ONE netwerkgroep , een afvaardiging van professionals uit het medisch en sociaal domein die werken met ouders van jonge kinderen, heeft in kaart gebracht welke kwetsbaarheden het meest voorkomen in Almere en waar door middel van samenwerken de meeste winst kan worden behaald.

Stress rondom de zwangerschap

De netwerkgroep heeft in het kader van Kansrijke Start een infographic ‘Stress rondom de zwangerschap’ gemaakt die breed verspreid is in Almere. De belangrijkste boodschap is: somberheid, angst en stress rondom de bevalling en na de geboorte komen vaak voor, praat er met iemand over zodat je hulp kan krijgen. Alle jgz verpleegkundigen, jeugdartsen en kraamverzorgenden in Almere hebben in 2022 een e-learning gevolgd om de signalen van depressie goed te leren herkennen en het gesprek aan te gaan. POH-GGZ in de huisartsenpraktijken zijn voorbereid op mogelijk meer verwijzingen van vrouwen uit deze doelgroep.

infographic stress rondom de zwangerschap
sociaal netwerk

Sociaal netwerk ouders

Professionals melden dat ze de indruk hebben dat veel ouders met een kind jonger dan 2 jaar zich vaak eenzaam voelen en behoefte hebben aan contact met andere ouders. Om te onderzoeken of dit klopt is samen met de GGD Flevoland onderzoek gedaan. Via een enquête is gevraagd naar gevoelens van eenzaamheid én wat moeders nodig hebben om zich minder eenzaam te voelen. Uit de respons kwam naar voren dat inderdaad veel moeders zich eenzaam voelen. Maar ook dat het aanbod aan activiteiten om andere moeders te ontmoeten bij 64% van de respondenten niet bekend is.

 

Eenzaamheid

  • 57% is eenzaam
  • 26% is (zeer) sterk eenzaam
  • 41% is sociaal eenzaam
  • 46% is emotioneel eenzaam

Armoede en bestaanszekerheden

Financiële zorgen of schulden zijn helaas actueel. Stress over geld heeft zijn weerslag op (aanstaande) ouders en daarmee ook op kinderen, zelfs vóór de geboorte. Door te vragen naar geldzorgen en vroeg(er) te verwijzen naar het wijkteam of schuldhulp kunnen gezinnen hulp krijgen. Alle professionals die werken met aanstaande of jonge gezinnen hebben de digitale folder ‘rondkomen in Almere’ ontvangen.

Folder rondkomen in Almere