Ons onderzoeksproject

ONE doet praktijkgericht actieonderzoek naar de preventie van onbedoelde en kwetsbare (tiener)zwangerschappen in Almere. Dit doen wij met professionals én met aanstaande ouders.

Waarom dit onderzoeksproject?

Onderzoek toont aan dat de oorsprong van gezondheid en gezondheidsverschillen ligt in de eerste 1000 dagen van het leven. Kwetsbaarheid en (sociale) achterstandsproblematiek in deze periode leidt veelal tot negatieve gezondheidsuitkomsten voor moeder en kind. Daarom is het belangrijk om aandacht te hebben voor preventie én risico’s zo vroeg mogelijk te signaleren.

Onze ambitie

Samen met professionals uit het medisch en sociaal domein wordt er binnen dit onderzoeksproject gewerkt aan de volgende ambitie: Het komen tot een integrale lokale aanpak waarin toekomstige (kwetsbare) ouders in Almere zo goed mogelijk worden geïnformeerd, ondersteund en empowered bij het maken van verantwoorde en gezonde reproductieve keuzes.

De situatie in Almere

Almere is een van de jongste steden van Nederland met 213.353 inwoners, waarin veel jongeren wonen en ook veel sociale achterstandsproblematiek voorkomt. Flevoland heeft het hoogste abortuscijfer van Nederland: 12,8 per 1.000 vrouwen in de vruchtbare leeftijd en ook het hoogste aandeel tienermoeders in Nederland: 5 tienermoeders per 1.000 meisjes. Er zijn (nog) geen cijfers over het aantal kwetsbare moeders of gezinnen in Almere.

 

Doe mee!

Wil je meedenken of meewerken aan het onderzoek? Laat het ons weten! We zijn altijd op zoek naar nieuwe invalshoeken en leuke samenwerkingspartners. Dat kan incidenteel zijn, maar ook als lid van onze projectgroep.

Ken jij ervaringsdeskundigen die hun verhaal en mening willen delen? Voor het onderzoeksproject zoeken we vrouwen die een kwetsbare of onbedoelde zwangerschap hebben meegemaakt of nu meemaken. Ook worden ervaringsdeskundigen betrokken bij diverse voorlichtings- en scholingsactiviteiten.

Doelstellingen onderzoeksproject

We werken aan onderstaande doelenstellingen gericht op preventie van onbedoelde zwangerschappen, tienerzwangerschappen en kwetsbare zwangerschappen.  

Het onderzoeksproject loopt van maart 2021 t/m maart 2025. 

U

INZICHT

Het verkrijgen van meer inzicht in de omvang en de aard van de problematiek bij onbedoelde zwangerschappen, tienerzwangerschappen en kwetsbare zwangerschappen. Specifiek inzicht in de rol van sociale en culturele factoren en intergenerationele overdracht.

BEWUSTWORDING

Het bevorderen van bewuste keuzes voor het uitstellen van de kinderwens en gebruik van anticonceptie onder potentiële kwetsbare (jonge) ouders en ouders die risico lopen op een onbedoelde zwangerschap.

PARTICIPATIE

Leren van aanstaande ouders door samen met hen te onderzoeken hoe het bereik, de toepasbaarheid en de aansluiting van preventieve interventies bij hoog risicogroepen verbeterd kan worden.

VERBINDEN

Verbinding creëren tussen lokale zorgpartijen uit het medisch en sociaal domein door het verbeteren van de samenwerking.

PROFESSIONALISERING

Het verbeteren van het handelingsperspectief, de awareness en ervaren verantwoordelijkheid onder lokale zorgprofessionals voor de preventie van onbedoelde zwangerschappen, tienerzwangerschappen en kwetsbare zwangerschappen.

Wij doen onderzoek vóór en met aanstaande ouders!

Naast professionals, hebben ook ervaringsdeskundigen een grote rol binnen dit onderzoeksproject.

Er worden interviews gehouden met vrouwen uit Almere die een kwetsbare of onbedoelde zwangerschap hebben meegemaakt of nu meemaken. Ook worden ervaringsdeskundigen betrokken bij diverse voorlichtings- en scholingsactiviteiten.

Ken jij ervaringsdeskundigen die hun verhaal en mening willen delen? Voor het onderzoeksproject zoeken we vrouwen die een kwetsbare of onbedoelde zwangerschap hebben meegemaakt of nu meemaken. Ook worden ervaringsdeskundigen betrokken bij diverse voorlichtings- en scholingsactiviteiten.

Ons onderzoeksteam

Marjolein Poels
Projectleider

Jolieke Warmer
Onderzoeker