PIJLER 2:

Tijdens de zwangerschap

Een zorgvuldige tijdige signalering, ook van maatschappelijke, sociale en psychische problemen bij (aanstaande) kwetsbare ouders Een snelle en adequate inzet van passende interventies die hun resultaat bewezen hebben. Een goede verbinding tussen verloskundig hulpverleners, de jeugdgezondheidszorg en het sociaal domein. 

Kansrijke Start

Op 1 oktober 2021 zijn we gestart met het programma Kansrijke Start in Almere. Dit programma vraagt om een verandering in de werkwijze van alle professionals die te maken hebben met zwangeren en pas bevallen ouders. Kansrijke Start heeft als doelstelling het beter signaleren, toe leiden en opvolgen van kwetsbare zwangeren.

Vroegsignalering

Door het stellen van 3 extra vragen op verschillende momenten krijgt de professional de context en aandachtspunten van het gezin beter in beeld en kan vroegtijdiger hulp of ondersteuning worden ingezet. Er zijn op alle mogelijke kwetsbaarheden zorgpaden ontwikkeld die de professional helpen om door te verwijzen naar aanvullende hulp.

vroegsignalering
online mdo

Het online MDO

Als er meerdere kwetsbaarheden zijn en/of je niet weet welke hulp of ondersteuning (eerst) moet worden ingezet, kan je een vraag of casus inbrengen in het online MDO (multidisciplinair overleg). De vaste deelnemers geven je advies en wijzen je de weg voor aanvullende hulp of ondersteuning in de wijk.

Deelnemers zijn: verloskundige, kraamverzorgende, jeugdverpleegkundige, huisarts en iemand van het wijkteam en MEE. Wil je dat er ook een andere professional aanwezig is, bijvoorbeeld iemand vanuit de schuldhulpverlening, GGZ of verslavingszorg, dan kun je dat aangeven in je mail of op het aanmeldformulier.

Hoe breng je een vraag of casus in?

  1. Je mailt je vraag naar Jolanda Smit of je vult het aanmeldformulier MDO ONE Almere in. Dit formulier houd je (ook) zelf, het dient als leidraad tijdens het MDO.   
  2. Je meldt aan Jolanda Smit:
    • dat je een vraag of casus wil inbrengen;
    • de datum van het MDO waarop je de casus wil bespreken;
    • welke andere professionals je zou willen laten uitnodigen (bijv. de eigen huisarts, schuldhulp, MEE, GGZ etc);
    • stuur een kopie van het aanmeldformulier mee (hierop staan geen NAW gegevens).

Het MDO vindt 1x per maand plaats op dinsdag van 13:00–14:00 uur via Teams. In de agenda staan de actuele data.

Prenataal huisbezoek

Verloskundigen zien vaak een indicatie voor een prenataal huisbezoek maar vinden het lastig om hun cliënten gemotiveerd te krijgen om een afspraak te (laten) maken. Onderzocht wordt hoe we de jeugdverpleegkundige laagdrempeliger kunnen inzetten door haar te laten aansluiten bij het spreekuur van de verloskundige en door implementatie en borging van effectieve interventies zoals Centering Pregnancy en Cuddle en Care.

prenataal huisbezoek