PIJLER 2:

Tijdens de zwangerschap

Met een netwerkgroep waarin verloskundigen, kraamzorg, jeugdverpleegkundigen, huisartsen en MEE vertegenwoordigd waren is een ideale werkwijze ontworpen om kwetsbaarheden bij Almeerse gezinnen zo vroeg mogelijk op te sporen. Deze werkwijze is een jaar gepilot en wordt na oktober 2022 geëvalueerd.