Cliënt zonder cent? Op deze 18 fondsen kun jij een beroep doen!

9 augustus 2023

Het gezin, de oudere of het kind dat je als hulpverlener ondersteunt, zit in financiële nood. Soms valt de hulp die nodig is, buiten de bestaande regelingen. Wellicht dat een van de onderstaande 18 fondsen kan helpen.

1. Kansfonds
Het Kansfonds ondersteunt initiatieven die kwetsbare mensen helpen om weer deel te nemen aan de samenleving, bijvoorbeeld door het bieden van maatschappelijke opvang of het bevorderen van zelfredzaamheid. Mensen een thuis bieden, in de breedste zin van het woord, is een belangrijk uitgangspunt.

2. Jeugdfonds Sport & Cultuur
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur ondersteunt kinderen uit gezinnen met weinig financiële middelen om deel te nemen aan sport- en cultuuractiviteiten. Denk aan: muziekles, judo, dansles, turnen of voetbal. Het fonds betaalt de contributie en de benodigde kleding, zoals voetbalschoenen of de huur van het instrument.

3. Nationaal Fonds Kinderhulp
Kinderhulp is er voor alle kinderen en jongeren in Nederland tussen de 0-21 jaar die daarmee te maken hebben. Een ouder kan niet zelf een aanvraag doen. Dat gebeurt op individuele basis via maatschappelijke organisaties. Denk aan een maatschappelijk werker, bewindvoerder, wijkteam van de gemeente of jeugdhulpverlener die een aanvraag indient voor een kind of gezin.

4. Stichting Leergeld
Stichting Leergeld ondersteunt kinderen uit gezinnen met een laag inkomen bij het deelnemen aan schoolactiviteiten, zoals schoolreisjes, sport en muzieklessen. Bij de lokale Leergeldstichting in jouw gemeente vraag je hulp aan voor activiteiten op het gebied van onderwijs, sport, cultuur en welzijn. Voorbeelden zijn schoolspullen, een laptop, een fiets, zwemles, sport, muziekles of een verjaardagspakket.

5. Stichting Jarige Job
Stichting Jarige Job helpt kinderen door het geven van een verjaardagsbox ter waarde van €35. Hierin zit alles wat nodig is voor een echte verjaardag, thuis én op school. Hulpverleners en ouders/verzorgers kunnen een aanvraag voor een kind doen. Let op: de verjaardagsbox moet 6 weken voor de verjaardag of eerder worden aangevraagd.

6. Stichting Present
Als er klusjes gedaan moeten worden bij je cliënt, kunnen de vrijwilligers van Stichting Present misschien daarmee helpen. Denk aan schilderwerk, de tuin bijhouden of schoonmaken in en om het huis. Vrijwilligers van Stichting Present kunnen ook activiteiten organiseren. Naast praktische hulp kunnen ze ook bijdragen aan sociaal contact, met samen koffie drinken, een wandeling maken of een spelletje doen.

7. Fonds Bijzondere Noden (FBN)
Als mensen tussen wal en schip dreigen te vallen, kan het FBN Rotterdam of FBN Amsterdam bijspringen met een eenmalige gift. Hulpverleners signaleren noodsituaties en kunnen hier een aanvraag voor hulp indienen. Het fonds beoordeelt de aanvragen en levert zo nodig binnen 24 uur hulp.

8. Nationaal Ouderenfonds
Het Nationaal Ouderenfonds zet zich in voor alle ouderen in Nederland. Hun pijlers: actief ouder worden, het inspireren tot een leeftijdsvriendelijke omgeving en het bestrijden van eenzaamheid. Daarom bieden ze allerlei activiteiten aan waar mensen elkaar ontmoeten. Zie je dat je cliënt moeite heeft met het zelfstandig boodschappen doen en niet altijd een kind of familielid in de buurt heeft die hem/haar daarbij helpt, dan kun je kijken of het fonds uitjes in jouw gemeente regelt met de BoodschappenPlusBus. Voor een rit naar de supermarkt of een uitje wat verder weg. Ook kun je via het Ouderenfonds hulp krijgen om je cliënt wegwijs te maken in de digitale wereld.

9. Stichting Urgente Noden
Mensen in acute financiële nood helpen met een gift of renteloze lening. Verspreid over het land zijn er 26 noodhulpbureaus van SUN Nederland die in ruim 100 gemeenten jaarlijks duizenden mensen op deze wijze ondersteunen. Hulpverleners doen een aanvraag. Voorwaarde is dat de situatie van de cliënt urgent is. Denk bijvoorbeeld aan gezinnen waar kinderen zonder eten naar school gaan, families waar geen geld is voor een goed bed of waarvan hun woning dreigt afgesloten te worden van gas en elektra, omdat de rekening niet meer kan worden betaald.

10. Jeugdeducatiefonds
Het Jeugdeducatiefonds werkt samen met basisscholen, en dan met name scholen met veel kinderen met een achterstand. Hulp via dit fonds is bijvoorbeeld geld voor schoolspullen of het meedoen aan activiteiten. Ook kan het fonds uitkomst bieden als een kind door geldgebrek thuis een leerachterstand oploopt. Het Jeugdeducatiefonds is bovendien betrokken bij het gratis schoolmaaltijdenproject dat eerder dit jaar werd uitgebreid. Aanvragen voor het fonds lopen via de basisschool, omdat daar bekend is wat de talenten en de intellectuele mogelijkheden van de kinderen zijn.

11. Stichting Kinderen van de Voedselbank
Stichting Kinderen van de Voedselbank zet zich in om de maatschappelijke gevolgen van kinderarmoede in Nederland tegen te gaan, voor kinderen waarvan de ouders gebruik moeten maken van de voedselbank. De stichting heeft als hoofdfocus ​​kledingpakketten. In die pakketten zitten nieuwe kleren, nieuwe schoenen en een aantal leuke, nieuwe cadeautjes. Deze kinderen krijgen vaak jarenlang alleen maar tweedehands kleding, het idee is dat zij dankzij zo’n kledingpakket ook eens kunnen pronken met nieuwe kleding. Voor kinderen op de basisschool zijn er ook verjaardagboxen, met ook spullen om uit te kunnen delen op school.

12. Stichting Babyspullen
Stichting Babyspullen wil de effecten van armoede op baby’s en jonge kinderen verminderen. Dagelijks komen er in Nederland 35 baby’s in armoede ter wereld. Daarom worden landelijk gebruikte en nieuwe babyspullen ingezameld. Vervolgens worden daar babystartpakketten van samengesteld. Deze pakketten worden verstrekt via diverse instanties gratis aan (aanstaande) ouders in Nederland die het financieel moeilijk hebben. Jaarlijks gaat het om meer dan 5.000 startpakketten. Sociaal werkers kunnen via deze weg een pakket aanvragen voor een (aanstaand) jong gezin.

13. Stichting Armoedefonds
Deze stichting wil armoede heel breed aanpakken. Zo kun je aankloppen voor hulp als je de huur niet kunt betalen, is er een speciaal project om menstruatiearmoede tegen te gaan (geen tampons of maandverband kunnen betalen en daardoor niet naar school of werk kunnen). Het Armoedefonds ondersteunt alleen plaatselijke organisaties die zich bezighouden met directe armoedebestrijding. De website Hulpbijarmoede.nl brengt hulpzoekende en hulporganisaties samen. Vul je woonplaats in en krijg een overzicht van hulporganisaties in de buurt.

14. Linda Foundation
De Linda Foundation, een initiatief van Linda de Mol, zet zich in voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben. Het fonds is bestemd voor (alleenstaande) ouders met kinderen die in financiële nood verkeren. De gezinnen komen in beeld dankzij de contacten van onder meer gemeenten, wijkteams, schuldhulpverleners, bewindvoerders, lokale vestigingen van Stichting Leergeld en de Voedselbank. De giften die het fonds inzamelt, worden aangewend voor de aanschaf van de cadeaukaarten, waarmee ouders cadeaus voor verjaardagen of een warme jas kunnen aanschaffen.

15. Vincentiusvereniging
De Vincentiusvereniging biedt directe en persoonlijke hulp aan gezinnen en alleenstaanden die in armoede leven of daarin dreigen terecht te komen. Dit kan gaan om hulp in de vorm van een financiële bijdrage of in goederen. Het gaat veelal om ondersteuning in acute nood. Denk hierbij aan het vervangen van een wasmachine of koelkast, een fiets, leefgeld in afwachting van een uitkering of onverwachte medische kosten. Ook verzorgt de Vincentiusvereniging onder meer vakantieweken voor minima. De Vincentiusvereniging heeft verspreid over het land lokale afdelingen.

16. Clothing4U
Clothing4u zet zich in voor mensen die in (stille) armoede leven door hen een set nieuwe kleding te geven. De stichting werkt landelijk en legt de hand op overtollige collecties, kleding met kleine productiefouten en niet-verwerkte retouren van groothandels en fabrikanten. Van deze kleding worden pakketten samengesteld voor gezinnen die onder de armoedegrens leven. De kledingpakketten worden samengesteld op basis van de maten en persoonlijke voorkeur van de ontvanger(s). Bewindvoerders, sociaal werkers, kerken en andere maatschappelijke organisaties die armoede brengen, kunnen onder anderen een beroep op Clothing4u doen. Let op: de kosten per kledingpakket bedragen 46 euro.

17. Vakantiebank
De Vakantiebank heeft als doel mensen met een inkomen rond bijstandsniveau een onbezorgde vakantieweek aan te bieden op een locatie in Nederland. Om even los te zijn van de thuissituatie en nieuwe energie op te doen. Gezinnen die daarvoor in aanmerking komen moeten voldoen aan verschillende voorwaarden. Zo de inkomsten op of onder bijstandsniveau of gezinnen die leefgeld via schuldhulpverlening/ bewindvoering ontvangen. Ook is een eis dat het gezin de afgelopen drie jaar niet op vakantie geweest is. Particulieren kunnen zich aanmelden, maar ook hulpverleners kunnen de Vakantiebank inschakelen voor hun cliënten. Inschrijven voor een vakantieweek in 2023 is tijdelijk niet mogelijk, want ‘de vraag naar vakantieweken dreigt het aanbod te overstijgen’.

18. Kinder Cadeau
Stichting Kinder Cadeau helpt kinderen om een mooie verjaardag te kunnen vieren. Kinder Cadeau verzorgt een pakket vol met spullen met alles voor een verjaardag. Denk onder meer aan cake, slagroom, limonade en chips. De missie is zoveel mogelijk kinderen te helpen en een lach op het gezicht van de kinderen te krijgen. Verder wordt op deze manier ook de ergste stress rond de verjaardagen voor ouders weggenomen. Ouders/Verzorgers die het niet breed hebben, kunnen zich – minimaal een week en maximaal een maand voor de kinderverjaardag – hiervoor aanmelden.

Bron: Zorg en Welzijn

 

Meer nieuws

Gratis Babystartpakket

Gratis Babystartpakket

1 op de 13 kinderen in Nederland groeit op in armoede. Jaarlijks worden 13.000 baby's onder de armoedegrens geboren. Dat zijn 35 baby's per dag! Hulpverleners kunnen - na registratie - een GRATIS...

Lees meer
Vragenlijst professionals in Almere

Vragenlijst professionals in Almere

(Preventie van) kwetsbare zwangerschappen in Almere – jouw mening is belangrijk! In Almere werken zorgprofessionals en inwoners samen om de eerste 1000 dagen van het leven zo goed mogelijk te maken....

Lees meer