Interviewstudie met Surinaamse en Antilliaanse tienermeiden uit Almere

13 april 2022

In 2021 is het onderzoeksproject van ONE van start gegaan. Het onderzoek richt zich op preventie van onbedoelde en kwetsbare zwangerschappen in Almere. Hiervoor wordt de komende jaren onderzoek gedaan samen met vrouwen uit Almere en met professionals die werkzaam zijn in het medisch en sociaal domein. Als onderdeel van ONE is onlangs een interviewstudie uitgevoerd met tienermeiden uit Almere.

Eén van de doelstellingen van ONE is het inzicht verkrijgen in de omvang en aard van de problematiek. Een belangrijke doelgroep voor het onderzoek zijn vrouwen met een niet-westerse migratieachtergrond. Deze groep is groot: 32% van inwoners in Almere heeft een niet-westerse migratieachtergrond, in vergelijking tot 13% in heel Nederland.

Sociale en culturele factoren spelen een grote rol bij anticonceptiegebruik en tienerzwangerschappen. Ook worden zwangerschapsafbrekingen vaker gedaan door vrouwen met een niet-westerse migratieachtergrond, met name Surinaamse of Antilliaanse vrouwen. Om meer inzicht te krijgen in de invloed van sociale en culturele factoren bij seksualiteit, anticonceptiegebruik en moederschap van meiden met een Surinaamse of Antilliaanse achtergrond hebben we een interviewstudie uitgevoerd. Hieraan hebben 20 meiden meegedaan in de leeftijd van 15 tot en met 19 jaar oud. Op dit moment worden de resultaten geanalyseerd.

Meer informatie over het onderzoek ONE lees je op deze pagina.

Meer nieuws

Gratis Babystartpakket

Gratis Babystartpakket

1 op de 13 kinderen in Nederland groeit op in armoede. Jaarlijks worden 13.000 baby's onder de armoedegrens geboren. Dat zijn 35 baby's per dag! Hulpverleners kunnen - na registratie - een GRATIS...

Lees meer
Vragenlijst professionals in Almere

Vragenlijst professionals in Almere

(Preventie van) kwetsbare zwangerschappen in Almere – jouw mening is belangrijk! In Almere werken zorgprofessionals en inwoners samen om de eerste 1000 dagen van het leven zo goed mogelijk te maken....

Lees meer