Vaderschap verdient ook ondersteuning

26 februari 2024

De betrokkenheid van een vader bij de zwangerschap en opvoeding heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van een kind, zo hebben verschillende onderzoeken aangetoond. Toch gaat over het algemeen de meeste aandacht uit naar de (aanstaande) moeder. Hoe kunnen we vaderschap meer onder de aandacht brengen? Die vraagt leeft bij de professionals van de netwerkgroep van ONE. Zij hebben vaderschap aangemerkt als speerpunt.

In ‘ONE 4 Almere’, kortweg ONE, werken gemeente en lokale zorgpartijen samen aan de doelstellingen van Kansrijke Start. Juist omdat er weinig oog is voor de (rol van) vaders, heeft de netwerkgroep ONE ‘vaderschap’ aangemerkt als speerpunt. De uitwerking van dit speerpunt verloopt langs twee lijnen: scholing van professionals en aanbod voor de (aanstaande) vaders.

Bij de scholing staat de vraag centraal hoe professionals de vaders zo goed mogelijk kunnen betrekken bij de zwangerschap en de eerste jaren van het kind. “We hebben oud-verloskundige David Borman benaderd. Hij heeft een draaiboek vaderschapstraining opgesteld en geeft vaderschapscursussen aan aanstaande vaders”, licht Debby van Asselt toe, adviseur Elaa. “Dit voorjaar bieden we de training voor professionals aan, op drie verschillende momenten om zoveel mogelijk zorgverleners te bereiken.”

60 vaders hebben enquête ingevuld

Zijn vaders wel geïnteresseerd in dit aanbod? Om dat te peilen, heeft de netwerkgroep een enquête uitgezet op social media. “Daarop kregen we ruim 60 reacties van vaders”, vertelt Debby enthousiast. “Een groot deel daarvan staat ervoor open op met elkaar in contact te komen. Onderwerpen waarover ze het dan willen hebben, zijn heel uiteenlopend. Praktische zaken, zoals slapen, ontwikkeling, opvoeding, maar ook steun hebben aan elkaar. We hopen een focusgroep te kunnen houden met een aantal vaders, om hier verder invulling aan te geven.“

Laagdrempelige vaderbijeenkomsten

“Deze uitslag bevestigt eigenlijk onze ideeën bij inzet op het speerpunt vaderschap”, concludeert ze. “We hadden een laagdrempelig ontmoetings- en uitwisselingsmoment voor ogen. En juist dat geven de geïnteresseerde vaders ook aan. Dus geen debatbijeenkomst, dat trekt waarschijnlijk alleen hoogopgeleide mannen aan. Het gaat juist om vaderbijeenkomsten meer als netwerk en gratis toegankelijk. Contact met andere vaders kan heel steunend zijn, zoals ook het onderlinge contact tussen zwangeren en tussen jonge moeders. Vaders voelen zich tegenwoordig gelukkig veel meer betrokken bij de opvoeding. Het is goed om aan te sluiten bij hun behoeften. Met de organisatie van de vaderbijeenkomsten hopen we daarop in te spelen. Ook is er een vader betrokken bij het uitdenken van het aanbod en hopen we dat we vaders bereid vinden een trekkende rol te nemen in het geheel.

Workshop voor professionals

In deze workshop gaan professionals in gesprek over het belang van het ondersteunen van aanstaande vaders. Er wordt gereflecteerd op het eigen handelen en de organisatie op dit moment. Uitdagingen in de communicatie tussen professional en aanstaande vaders komen aan bod. En het herkennen van eigen normen en waarden met betrekking tot de aanstaande vaders. Je gaat naar huis met handvatten en tips hoe je de opgedane kennis direct kan toepassen in de dagelijkse praktijk.

Voor data, locatie, accreditatie en aanmelden ga naar de agenda.

Meer nieuws