Samen voor de beste start in Almere!

De beste start met ONE 4 Almere

Ieder kind verdient de best mogelijke levensstart. De eerste 1000 levensdagen zijn cruciaal voor die goede start.
In Almere werken professionals en inwoners samen om die belangrijke tijd voor ieder nieuw mens zo goed mogelijk te maken.
Dat doen wij als ‘ONE – voor een kansrijke generatie in Almere’.

PIJLER 1

Vóór de zwangerschap >

Om kinderen een gezonde, veilige en kansrijke start te geven, willen wij dat:

  • kwetsbare ouders goed voorbereid met hun zwangerschap starten;
  • ongeplande en onbedoelde zwangerschappen worden voorkomen;
  • problemen, ook niet-medische, bij aanstaande kwetsbare ouders beter worden gesignaleerd.

PIJLER 2

Tijdens de zwangerschap >

Om aanstaande ouders tijdig hulp en ondersteuning te bieden, willen wij dat:

  • professionals vragen naar maatschappelijke, sociale en psychische problemen en vertellen waarom ze dat doen;
  • professionals snel en adequaat verwijzen naar anderen of passende interventies inzetten;
  • professionals elkaar en elkaars expertise kennen en elkaar gemakkelijk kunnen bereiken.

PIJLER 3

Na de zwangerschap >

Om (kwetsbare) ouders de juiste hulp te geven bij de opvoeding, willen wij dat:

  • ouders beter zijn voorbereid op hoe het ouderschap hun leven en relaties verandert;
  • ouders het belang inzien van een sociaal netwerk en worden geholpen dit te vergroten door ontmoetingen met andere ouders;
  • professionals oog hebben voor bestaanszekerheden en armoede, en de weg weten naar hulp en advies.

Kansrijke Start

Op 1 oktober 2021 zijn we gestart met het actieprogramma Kansrijke Start in Almere. Dit programma vraagt om een verandering in werkwijze van alle professionals die te maken hebben met zwangeren en pas bevallen ouders. Kansrijke Start heeft als doelstelling het beter signaleren, toe leiden en opvolgen van kwetsbare zwangeren. Met dit programma kunnen we kwetsbare situaties beter signaleren, zwangeren toeleiden tot zorg en opvolgen. Doe je mee?

AANMELDFORMULIER

Wil je een casus aanmelden van een zwangere waarbij meerdere kwetsbaarheden zijn en/of je niet weet welke hulp of ondersteuning (eerst) moet worden ingezet? Vul dan het aanmeldformulier voor in!

1E LIJNS MDO

Bij het maandelijkse 1e lijns MDO zijn een verloskundige uit iedere praktijk, een kraamverzorgende, een jgz verpleegkundige, een maatschappelijk werker en een huisarts aanwezig. Ook kunnen andere professionals uitgenodigd worden voor de casusbespreking.

Een open en eerlijk gesprek over kinderwens,
seksualiteit en anticonceptie!

Praktijk & Onderzoek

De ervaring van Almeerders én professionals inzetten

Mensen uit onze doelgroep zijn onze beste consultants. Bij ONE weten we dat onze kans van slagen twee keer zo groot wordt als we luisteren naar onze doelgroep. Dus doen we dat. Zo helpen ervaringen en tips ons om het zorgnetwerk supergoed te maken. We betrekken zwangeren en (jonge) moeders bij onze projecten en halen hun verhalen, inclusief kritische opmerkingen op. Kijk hiernaast onze video.

Nieuwsberichten

Terugblik netwerkbijeenkomst ‘Early Life Stress’

Terugblik netwerkbijeenkomst ‘Early Life Stress’

Met een enthousiaste, goedgevulde Burgerzaal in het Stadhuis van Almere vond op donderdag 7 december de ONE (Kansrijke Start) netwerkbijeenkomst ‘Early Life Stress’ plaats. De deelnemers konden kennis en inspiratie opdoen, nieuwe partners ontmoeten en ook zelf aan de...

Lees meer
Gratis Babystartpakket

Gratis Babystartpakket

1 op de 13 kinderen in Nederland groeit op in armoede. Jaarlijks worden 13.000 baby's onder de armoedegrens geboren. Dat zijn 35 baby's per dag! Hulpverleners kunnen - na registratie - een GRATIS babystartpakket aanvragen bij Stichting Babyspullen. Een goede...

Lees meer