Samen voor de beste START
in Almere!

De beste start met ONE 4 Almere

Ieder kind verdient de best mogelijke levensstart. De eerste 1000 levensdagen zijn cruciaal voor die goede start. In Almere werken de zorgprofessionals en inwoners samen om die belangrijke tijd voor ieder nieuw mens zo goed mogelijk te maken.
Dat doen wij als “ONE – voor een kansrijke generatie in Almere”.

PIJLER 1

Vóór de zwangerschap >

Jongeren en kwetsbare ouders informeren, ondersteunen en empoweren als zij hun reproductieve keuzes maken. Hoe doe je dat op z’n aller-allerbest? Hoe maken zij die keuzes bewust, verantwoord en gezond? Dat onderzoeken wij met professionals én met ervaringsdeskundigen in Almere.

PIJLER 2

Tijdens de zwangerschap >

De gemeente Almere neemt deel aan het landelijke actieprogramma Kansrijke Start. Zodat we medische en sociale problemen bij (aanstaande) kwetsbare ouders beter kunnen signaleren. Én meer aanstaande kwetsbare ouders eerder de juiste hulp krijgen.

PIJLER 3

Na de zwangerschap >

Ons zorgnetwerk rond nieuw leven moet in Almere werken als een zonnetje – daar gaan wij voor. Sinds 2019 versterkt onze Almeerse netwerkgroep van het programma de samenwerking van zorgprofessionals in de 1e 1000 dagen.

Pilot Kansrijke Start

Op 1 oktober 2021 zijn we gestart met een pilot voor het actieprogramma Kansrijke Start in Almere. Deze pilot vraagt om een verandering in werkwijze van alle professionals die te maken hebben met zwangeren en pas bevallen ouders.
De pilot heeft als doelstelling het beter signaleren, toe leiden en opvolgen van kwetsbare zwangeren. Met deze pilot kunnen we kwetsbare situaties beter signaleren, zwangeren toeleiden tot zorg en opvolgen. Doe je mee?

AANMELDFORMULIER

Wil je een casus aanmelden van een zwangere waarbij meerdere kwetsbaarheden zijn en/ of je niet weet welke hulp of ondersteuning (eerst) moet worden ingezet? Vul dan het aanmeldformulier voor de Pilot Kansrijke Start in!

1E LIJNS MDO

Bij het maandelijkse 1e lijns MDO zijn een verloskundige uit iedere praktijk, een kraamverzorgende, een jgz verpleegkundige, een maatschappelijk werker en een huisarts aanwezig. Ook kunnen andere professionals uitgenodigd worden voor de casusbespreking.

Een open en eerlijk gesprek over kinderwens,
seksualiteit en anticonceptie!

Praktijk & Onderzoek

De ervaring van Almeerders én professionals inzetten

Mensen uit onze doelgroep zijn onze beste consultants. Bij ONE weten we dat onze kans van slagen twee keer zo groot wordt als we luisteren naar onze doelgroep. Dus doen we dat. Zo helpen ervaringen en tips ons om het zorgnetwerk supergoed te maken. We betrekken zwangeren en (jonge) moeders bij onze projecten en halen hun verhalen, inclusief kritische opmerkingen op. Kijk hiernaast onze video.

Nieuwsberichten

Vragenlijst professionals in Almere

Vragenlijst professionals in Almere

(Preventie van) kwetsbare zwangerschappen in Almere – jouw mening is belangrijk! In Almere werken zorgprofessionals en inwoners samen om de eerste 1000 dagen van het leven zo goed mogelijk te maken. Dit doen wij als ‘ONE – voor een kansrijke generatie in Almere’. Een...

Lees meer