Samen voor de beste start in Almere!

De beste start met ONE 4 Almere

Ieder kind verdient de best mogelijke levensstart. De eerste 1000 levensdagen zijn cruciaal voor die goede start.
In Almere werken professionals en inwoners samen om die belangrijke tijd voor ieder nieuw mens zo goed mogelijk te maken.
Dat doen wij als ‘ONE – voor een kansrijke generatie in Almere’.

PIJLER 1

Vóór de zwangerschap >

Om kinderen een gezonde, veilige en kansrijke start te geven, willen wij dat:

  • kwetsbare ouders goed voorbereid met hun zwangerschap starten;
  • ongeplande en onbedoelde zwangerschappen worden voorkomen;
  • problemen, ook niet-medische, bij aanstaande kwetsbare ouders beter worden gesignaleerd.

PIJLER 2

Tijdens de zwangerschap >

Om aanstaande ouders tijdig hulp en ondersteuning te bieden, willen wij dat:

  • professionals vragen naar maatschappelijke, sociale en psychische problemen en vertellen waarom ze dat doen;
  • professionals snel en adequaat verwijzen naar anderen of passende interventies inzetten;
  • professionals elkaar en elkaars expertise kennen en elkaar gemakkelijk kunnen bereiken.

PIJLER 3

Na de zwangerschap >

Om (kwetsbare) ouders de juiste hulp te geven bij de opvoeding, willen wij dat:

  • ouders beter zijn voorbereid op hoe het ouderschap hun leven en relaties verandert;
  • ouders het belang inzien van een sociaal netwerk en worden geholpen dit te vergroten door ontmoetingen met andere ouders;
  • professionals oog hebben voor bestaanszekerheden en armoede, en de weg weten naar hulp en advies.

Kansrijke Start

Op 1 oktober 2021 zijn we gestart met het actieprogramma Kansrijke Start in Almere. Dit programma vraagt om een verandering in werkwijze van alle professionals die te maken hebben met zwangeren en pas bevallen ouders. Kansrijke Start heeft als doelstelling het beter signaleren, toe leiden en opvolgen van kwetsbare zwangeren. Met dit programma kunnen we kwetsbare situaties beter signaleren, zwangeren toeleiden tot zorg en opvolgen. Doe je mee?

1E LIJNS MDO

Bij het maandelijkse 1e lijns MDO zijn een verloskundige uit iedere praktijk, een kraamverzorgende, een jgz verpleegkundige, een maatschappelijk werker en een huisarts aanwezig. Voor het overleg kun je een casuïstiek gerelateerde vraag of casus inbrengen.

Wil je een casuïstiek gerelateerde vraag inbrengen dan kun je deze vraag doorsturen naar j.smit@elaa.nl. Je kunt ook zoals gebruikelijk een casus indienen via het aanmeldformulier.

Een open en eerlijk gesprek over kinderwens,
seksualiteit en anticonceptie!

Praktijk & Onderzoek

De ervaring van Almeerders én professionals inzetten

Mensen uit onze doelgroep zijn onze beste consultants. Bij ONE weten we dat onze kans van slagen twee keer zo groot wordt als we luisteren naar onze doelgroep. Dus doen we dat. Zo helpen ervaringen en tips ons om het zorgnetwerk supergoed te maken. We betrekken zwangeren en (jonge) moeders bij onze projecten en halen hun verhalen, inclusief kritische opmerkingen op. Kijk hiernaast onze video.

Nieuwsberichten

Terugblik trainingen Vaderschap

Terugblik trainingen Vaderschap

ONE 4 Almere heeft onlangs drie trainingen over vaderschap georganiseerd. David Borman, een ervaren communicatietrainer, verloskundig opleider, auteur, vader en verloskundige (niet-praktiserend), deelde tijdens de trainingen waarom het essentieel is om te investeren...

Lees meer
Resultaten vragenlijst vaderschap Almere

Resultaten vragenlijst vaderschap Almere

Eén van de speerpunten binnen ONE 4 Almere is vaderschap. In Almere is onderzoek gedaan met vaders, waarbij gebruik is gemaakt van een vragenlijst en groepsgesprekken. Hiermee is onderzocht of er behoefte is aan activiteiten die zijn gericht op vaders met jonge...

Lees meer