Veelgestelde vragen

Er zijn al 5 hulpverleners, naast de geboortezorg, in een gezin. Is het wenselijk dat de JGZ dan ook hieraan wordt toegevoegd?

Zo op het eerste gezicht lijkt dit iets te veel. Tegelijkertijd kan juist in het PHB JGZ gekeken worden wat echt doorgezet moet worden en waar ook wat rust gecreëerd kan worden. Het is niet mogelijk om hier een concreter antwoord op te geven, omdat dit natuurlijk van de situatie afhangt.

Hoe weet ik of er sprake is van kwetsbaarheden bij een zwangere of een gezin?

Door tijdens je intake en in de reguliere gesprekken ook in te gaan op andere zaken dan medische. Vraag standaard aan alle gezinnen in ieder geval: Zijn er dingen waar van je wakker ligt? 

Of meer specifiek:
– of ze wel een zorgen hebben over geld?
– of er hulpverleners betrokken zijn (geweest) bij het gezin?
– of ze wel eens te maken hebben (gehad) met geweld?

Door uit te leggen dat je dit vraagt aan iedereen en dat je het vraagt omdat deze dingen stress veroorzaken en veel stress de goede start van hun kind beïnvloedt, verlaag je de drempel om een eerlijk antwoord te geven én hulp te aanvaarden.

Naar wie kan ik verwijzen als blijkt dat er inderdaad kwetsbaarheden zijn?

Voor veel kwetsbaarheden zijn zorgpaden ontwikkeld die je de weg wijzen. Per soort hulpvraag kan je in dit overzicht zien naar welke organisaties je kan verwijzen. Als er sprake is van meerdere kwetsbaarheden en complexiteit kan je de casus ook inbrengen in het Multi Disciplinair Overleg waar je advies kan krijgen bij de verschillende hulpvragen.

Waarom zou ik een ondersteuningsplan invullen voor een zwangere met kwetsbaarheden?

Door het invullen van het ondersteuningsplan breng je alle gegevens inclusief hulpvraag /hulpvragen en de reeds betrokken hulpverleners in kaart. Het plan fungeert ook als checklist voor overdracht.

Wie komt in aanmerking om te bespreken in het eerstelijns Multi Disciplinair Overleg?

Gezinnen met meerdere kwetsbaarheden of hulpvragen kan je voordragen in het MDO. Daar krijg je advies vanuit verschillende professionals voor hulp aan je client maar ook voor ondersteuning van jou als inbrenger.

Hoe meld ik iemand aan voor bespreking in het Multi Disciplinair Overleg?

Via het aanmeldformulier dat je stuurt naar j.smit@elaa.nl. Het MDO vindt altijd online plaats. Als je al een ondersteuningsplan hebt ingevuld kan je de meeste informatie daaruit kopiëren in het aanmeldformulier voor het MDO.

Wie zitten er bij het Multi Disciplinair Overleg?

Het vaste team bestaat uit vertegenwoordigers van het Wijkteam, maatschappelijk werk, jeugdgezondheidszorg, VoorZorg, GGZ, schuldhulp, huisartsenzorg en kraamzorg. Je kan bij het aanmelden aangeven of je specifiek andere hulpverleners ook wil uitnodigen, bijvoorbeeld de eigen huisarts van het gezin, een wijkagent of Veilig Thuis. De zwangere of partner van de zwangere mag zelf ook deelnemen aan het MDO.

Wat kan mijn organisatie doen?

Wanneer je graag in gesprek wil over wat jouw organisatie kan betekenen voor kwetsbare mensen met betrekking tot kinderwens, seksualiteit en anticonceptie, dan kan je een mail sturen naar  nunietzwanger@ggdflevoland.nl

Ook als jij als professional graag wil meedenken over deze thema’s in Almere, bijvoorbeeld in de netwerkgroep van ONE, neem dan contact met ons op!

Welke partijen werken samen in het onderzoek van ONE?

Almere wil graag werken aan de gezamenlijke ambitie om iets te kunnen betekenen in de preventie van onbedoelde, tiener- en kwetsbare zwangerschappen, daarom is het samenwerkingsverband groot.  Er zijn veel partijen die zich hebben aangesloten bij ONE en onze ambitie is om dit samenwerkingsverband nog verder uit te breiden. De volgende partijen zijn op dit moment aangesloten: GGD Flevoland, Gemeente Almere, VSV PreAll, JGZ Almere, Leger Des Heils, Zorggroep Almere, Flevoziekenhuis, Kwintes, Amethist Verslavingszorg, Veilig Thuis, MEE IJssel oevers, het Jonge Kind Centrum, de Schoor en Triade Vitree.

Ik heb een cliënt die in aanmerking komt voor het programma Nu niet Zwanger, waar kan ik diegene aanmelden of aankaarten?

Wanneer jij (een medisch professional) signaleert dat een cliënt die jij behandelt meer begeleiding nodig hebt dan jij vanuit jouw functie kan bieden, dan kan de cliënt worden aangemeld bij Nu niet Zwanger. Uiteraard altijd met toestemming van de cliënt die jij zou willen aanmelden. Je kan dan een mail sturen naar

nunietzwanger@ggdflevoland.nl

Is het actieprogramma Kansrijke start onderdeel van project ONE of hetzelfde als project ONE?

Het onderzoeksproject van ONE is nauw verbonden aan het actieprogramma Kansrijke Start in Almere. Dit komt omdat zowel de doelstellingen als de doelgroepen in elkaars verlengde liggen. Het onderzoek van ONE richt zich op de eerste pijler van Kansrijke Start: vóór de geboorte. Daarnaast maken veel van de deelnemende organisaties ook deel uit van de lokale coalitie Kansrijke Start. Daarom zal het onderzoek ONE samen met Kansrijke Start de komende jaren onder één gedeelde identiteit en naam werken: ONE.

Hoe kan een cliënt zich aanmelden als ervaringsdeskundige bij ONE4Almere?

Cliënten kunnen zich aanmelden als ervaringsdeskundige op de website via de aanmeldpagina. Vervolgens zullen zij worden doorverwezen naar een korte vragenlijst waarin enkele vragen staan die beantwoord dienen te worden. Het enige wat zij verder hoeven te doen is hun naam invullen en emailadres achter te laten. Wij zullen vervolgens contact met hem/haar opnemen!

 

Wanneer verwijs ik een zwangere met kwetsbaarheden door naar het wijkteam en wanneer voor een prenataal huisbezoek door jgz?

Zowel het wijkteam als de jgz kent het totale aanbod in de wijken er goed. Ondersteuning op het gebied van bestaanszekerheden (wonen, financien, sociaal netwerk) is core business voor het wijkteam. De JGZ heeft juist weer alle expertise op een gezonde lichamelijke en psychosociale ontwikkeling van het jonge kind en kan goed ondersteunen in opvoedvaardigheden van de ouders en het preventief op een gezonde hechting met het jonge kind. Als je het niet zeker weet, overleg dan even met iemand van JGZ of het wijkteam. 

Naar wie kan ik verwijzen voor begeleiding van tienermoeders of (as) moeders in kwetsbare omstandigheden?

Denk in eerste instantie aan JGZ. Zij kunnen begeleiding bieden inde vorm van Stevig Ouderschap of VoorZorg. Daarnaast zijn er tal van initiatieven. Zie ook de sociale kaart op deze website en hieronder.

 

Waar kunnen (as) ouders terecht met te weinig geld voor een baby uitzet?

Je kan als hulpverlener een startpakket aanvragen bij Stichting Babyspullen. Daartoe moet je eenmalig een account aanmaken.  ONE Almere doneert in 2022 vijftig startpakketten aan deze stichting.

Voor patiënten/cliënten onder controle in het Flevoziekenhuis worden ook via het ziekenhuis kleertjes en andere spullen ingezameld.

 

Waar kan men gratis advies krijgen van lactatiekundigen?

Tijdens het mama-café is altijd een lactatiekundige aanwezig.