Signaleren en begeleiden

Op deze pagina staat informatie voor (zorg)professionals over signaleren en begeleiden met onder andere infographics, extra vragen, info over mdo, ondersteuningsplan, etc.

Extra vragen stellen

Door het stellen van drie extra vragen op verschillende momenten krijgt de professional de context en aandachtspunten van het gezin beter in beeld en kan vroegtijdiger hulp of ondersteuning worden ingezet. In de zorgpaden en de sociale kaart kan je de weg vinden naar verdere hulp en ondersteuning om naar door te verwijzen.

Keuzekaart Nare bevallingservaring

Mogelijkheden voor zelfhulp, begeleiding en behandeling

Vond je je bevalling naar of traumatisch? Moet je steeds denken aan de bevalling en lijkt het alsof je de bevalling weer opnieuw meemaakt? Of heb je nachtmerries? Kan je niet over je bevalling praten, of vermijd je dingen die aan de bevalling herinneren? Dan kan deze Keuzekaart jou en je zorgverlener helpen te bespreken wat je hiermee kunt doen. 10 tot 20% van de moeders vond de bevalling een traumatische ervaring. 1 tot 3% van alle bevallen vrouwen krijgt een PTSS (posttraumatische stress stoornis). Ook partners kunnen hier last van hebben.

Preventie Postpartum Depressie

Voorbeeld Zorgpad Preventie van Postpafrtum Depressie

Dit zorgpad beschrijft de stappen die elke professional kan nemen om (beginnende) psychische klachten bij zwangere vrouwen en pas bevallen moeders vroegtijdig te herkennen en deze vrouwen passende hulp te bieden. Hiermee voorkomen we dat de problemen verergeren en de (aanstaande) moeder een postpartum depressie ontwikkelt.

Werkinstructie screenen op depressie tijdens zwangerschap of na de bevalling

Deze werkinstructie licht toe welke stappen horen bij het screenen op depressie tijdens of na de zwangerschap met behulp van de EPDS. Bij alle stappen tref je links aan die direct doorlinken1 naar bepaalde content in de instructie.

Springplankje ‘Preventie van postpartum depressie’

Dit Springplankje helpt je om samen met andere professionals in de keten preventie van postpartum depressie (PPD) in de eigen praktijk of regio vorm te geven. Het springplankje biedt input voor het uitwerken en uitvoeren van een plan en een regionaal zorgpad.

Infographic ‘ Stress rondom de zwangerschap’

Stress, angst en psychische klachten rondom de zwangerschap komen vaak voor terwijl (aanstaande) ouders hier niet snel zelf over beginnen of om hulp vragen. Daarom maakten we met de netwerkgroep van ONE in het kader van Kansrijke Start deze infographic.

infographic

Geldzorgen signaleren en bespreekbaar maken

Signalerenkaart voor geldzorgen

Ben jij als gezondheidsprofessional benieuwd hoe je geldzorgen kunt signaleren bij je patiënten? De signalenkaart geeft je tips en vragen die je kunt gebruiken om eventuele geldzorgen te signaleren bij je patiënten. 

Vroegsignaleren van armoede en financiële zorgen bij aanstaande/jonge gezinnen in Almere

Signaleer vroeger, verwijs verder! 

Onderstaande flyer geeft je tips en vragen om het gesprek aan te gaan met aanstaande/jonge gezinnen om eventuele financiële problemen te signaleren. Hoe eerder signalen van eventuele financiële problemen worden opgepikt, hoe eerder hulp geboden kan worden. Hierdoor is de stressperiode korter voor aanstaande/jonge gezinnen in Almere. 

Richtlijn bevallingsgerelateerde posttraumatische-stressstoornis (PTSS)

Het doel van deze richtlijn is om handvatten te bieden aan zorgverleners ten aanzien van preventie en behandeling van bevallingsgerelateerde PTSS en PTSS-klachten. Deze richtlijn is van toepassing op alle vrouwen in Nederland die zijn bevallen, evenals zwangere vrouwen en vrouwen met kinderwens. De richtlijn is geschreven voor zorgverleners die te maken hebben met zwangere en (pas) bevallen vrouwen, zoals gynaecologen, verloskundigen, psychiaters, psychologen, huisartsen, maatschappelijk werkers, (obstetrie) verpleegkundigen, kraamverzorgenden, lactatiekundigen, jeugdartsen en -verpleegkundigen en verzekerings- en bedrijfsartsen.